Interiart - Business WordPress Theme Interiart Theme is clean and modern design which is useful for creating Business site as well as Portfolio, Personal Blog sites.
Color Option

Bildiriler

Bildiriler sözlü ve poster sunumu şeklindedir. Gönderilen bildirinin sunum tercihleri katılımcılar tarafından belirtilmelidir ancak, bildirinin sözlü veya poster sunum olmasına ilişkin nihai karar “Kongre Bilim Kurulu” tarafından verilecektir. Kongre konu başlıklarına uymayan ve bilim kurulunca uygun bulunmayan bildirilerin yazarlarına bilgi verilecek olup, bildiri metni geri gönderilmeyecektir. Sözlü bildiriler için ayrılan süre 10-15 dakika arasındadır. Bildiriler genişletilmiş özet formatında Türkçe ve İngilizce olmak üzere aşağıda belirtilen kurallara göre hazırlanıp gönderilmelidir.

Bildiri Yazım Kuralları

  1. Araştırmaya dayalı bildiriler; Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler başlıklarına göre hazırlanmalıdır.
  2. Derleme bildiriler; Giriş, Gelişme, Sonuç ve Anahtar Kelimeler başlıklarını içermelidir. Bu tür bildirilerde konunun güncel olmasına özen gösterilmelidir.
  3. Bildiriler; Microsoft Word programında, Times New Roman yazı karakterinde ve tek aralıkla yazılmalıdır. Bildiri başlığı 12 (koyu), yazar isimleri 11 (koyu), yazar adresleri, bildiriye ilişkin açıklama ve bildiri metin bölümleri ise 10 punto formatında hazırlanmalıdır. Metin içerisinde bölüm başlıkları (Giriş, Materyal ve Metot vb.) koyu yazılmalıdır. Sayfa düzeninde; soldan 4, sağdan 2, üstten 2,5 ve alttan 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
  4. Bildiri başlığının tamamı büyük harflerle yazılmalı, 1 satır boşluktan sonra yazar isimleri ünvan olmadan ve soy isimler büyük harfle olacak şekilde hazırlanmalıdır. Yeniden 1 satır boşluk bırakılarak yazar adresleri soy isimlerin sonuna üst simge formatında verilen numaralandırmaya göre; üniversite – fakülte/enstitü – il – ülke ya da kurum – il – ülke sıralamasına göre yazılmalıdır. Bildiriyi sunacak isim alt çizgi ile belirtilmelidir. Bildiriye ilişkin bir açıklama söz konusu ise (tez özeti, destekleyen kuruluş vb.), bildiri başlığının sonuna yıldız (*) simgesi konularak yazar adreslerinden sonra yine yıldız simgesi ile yazılmalıdır.
  5. Bildiri metinleri hayekongre@gmail.com adresine elektronik posta ile gönderilmelidir. Bildiri word dosyaları sunum yapacak araştırıcı soy ismi ve bildiri başlığı kısaltması ile kaydedilmelidir.
  6. Posterler 70×100 cm boyutlarında ve dikey olarak 1-1,5 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Poster sunumlarında görselliğe (şekil, grafik ve resimlerle sunum) özen gösterilmelidir.