Interiart - Business WordPress Theme Interiart Theme is clean and modern design which is useful for creating Business site as well as Portfolio, Personal Blog sites.
Color Option

Kongreye Davet

Değerli Bilim İnsanları ve Sektör Temsilcileri

“Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Bilim Alanı” olarak bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz “Ulusal Hayvancılık Ekonomisi” kongremize sizleri davet etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Antalya Lara’da bulunan “Concorde De Luxe Resort” Otelde 01-04 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz kongremizi; araştırmacıların sunacağı sözlü ve poster bildirilerin yanı sıra, hayvancılık sektörü temsilcilerinin (yetiştiriciler, sanayiciler, hizmet sağlayıcılar, sivil toplum kuruluşları ve politika uygulayıcılar) sağlayacağı katkılarla da nitelikli ve zengin bir içerikle sonuçlandırmayı hedefliyoruz.

Söz konusu hedefe ulaşmak amacıyla bu yılki kongremizin konu başlıklarını; hayvansal üretim ve hayvan sağlığı ekonomisi, hayvancılığa dayalı sanayi işletmeciliği ve ekonomisi, organik hayvancılık, canlı hayvan ve hayvansal ürünler pazarlaması, hayvancılık politikaları, kırsal ekonomik kalkınma, Avrupa Birliği ve Türkiye hayvancılığı değerlendirmeleri, örgütlenme, hayvansal gıdaların arz ve talep yapısına yönelik analizler, klinik işletmeciliği ve hizmet pazarlaması, sürü yönetimi, iklim değişikliğinin hayvancılık sektörüne etkileri, hayvan yetiştiriciliği, hayvan besleme, biyoistatistik ve genetik olarak belirledik.

Ulusal beslenmemizin temel kaynağı konumundaki hayvancılık sektöründe üretim ve verim açısından sürdürülebilirliğin sağlanması için teknik detayların yanı sıra ekonomik yaklaşıma da ihtiyaç bulunmaktadır. Güvenilir ve sağlıklı hayvansal gıda üretmek ne kadar önemli ise, ülke kaynaklarının doğru kullanımı için karlı ve verimli bir üretim anlayışının hakim kılınması da elzemdir. Diğer taraftan bu sektörün istihdam, kırsal kalkınma ve milli geliri artırma gibi fonksiyonları da düşünüldüğünde, meselenin iktisadi yönü daha ağırlık kazanmaktadır. Son yıllarda nüfus ve turizm gibi ülkemizin dinamik parametrelerinde meydana gelen gelişmeler, küresel iklim değişikliğinin bitkisel ve hayvansal üretime olan etkisi ve bu yıl yaşanan COVID-19 pandemisi nedeniyle dünya ekonomisindeki problemler ülke hayvancılığımızın özellikle ekonomik ve politik açıdan sürekli değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.

Hayvancılık sektörümüzün güncelinden yola çıkarak gündemini belirlemeyi hedefleyen kongremizde siz değerli araştırmacı ve sektör temsilcilerini aramızda görmekten büyük bir onur duyacağımızı belirtmek isteriz.

Prof. Dr. Engin SAKARYA

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı