Interiart - Business WordPress Theme Interiart Theme is clean and modern design which is useful for creating Business site as well as Portfolio, Personal Blog sites.
Color Option

Kongreye Davet

Değerli Bilim İnsanları ve Sektör Temsilcileri

COVID-19 pandemi sürecine bağlı olarak iki defa ertelemek durumunda kaldığımız ve dördüncüsünü düzenleyeceğimiz “Ulusal Hayvancılık Ekonomisi” kongremize sizleri yeniden davet etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Antalya-Kemer’de bulunan “Amara Luxury Resort & Villas” Otelde 20-23 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz kongremizi; araştırmacıların sunacağı bildirilerin yanı sıra, hayvancılık sektörü temsilcilerinin (yetiştiriciler, sanayiciler, hizmet sağlayıcılar, sivil toplum kuruluşları ve politika uygulayıcılar) sağlayacağı katkılarla da nitelikli ve zengin bir içerikle sonuçlandırmayı hedefliyoruz.

Kongreyi ertelememize sebep olan COVID-19 pandemisi ile son yılların en önemli gündem maddesi küresel iklim değişikliğinin hayvancılık sektörü üzerine etkileri bilimsel içeriğimizin öncelikli konu başlıkları olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte; hayvansal üretim ve hayvan sağlığı ekonomisi, hayvancılığa dayalı sanayi işletmeciliği ve ekonomisi, organik hayvancılık, canlı hayvan ve hayvansal ürünler pazarlaması, hayvancılık politikaları, kırsal ekonomik kalkınma, Avrupa Birliği ve Türkiye hayvancılığı değerlendirmeleri, örgütlenme, hayvansal gıdaların arz ve talep yapısına yönelik analizler, klinik işletmeciliği ve hizmet pazarlaması, sürü yönetimi, hayvan yetiştiriciliği, hayvan besleme, biyoistatistik ve genetik her zaman olduğu gibi kongremizin temel konu başlıkları olmaya devam etmektedir.

Ulusal beslenmemizin temel kaynağı konumundaki hayvancılık sektöründe üretim ve verim açısından sürdürülebilirliğin sağlanması için teknik detayların yanı sıra ekonomik yaklaşıma da ihtiyaç bulunmaktadır. Güvenilir ve sağlıklı hayvansal gıda üretmek ne kadar önemli ise, ülke kaynaklarının doğru kullanımı için karlı ve verimli bir üretim anlayışının hakim kılınması da elzemdir. Diğer taraftan bu sektörün istihdam, kırsal kalkınma ve milli geliri artırma gibi fonksiyonları da düşünüldüğünde, meselenin iktisadi yönü daha ağırlık kazanmaktadır. Son yıllarda nüfus ve turizm gibi ülkemizin dinamik parametrelerinde meydana gelen gelişmeler, küresel iklim değişikliğinin bitkisel ve hayvansal üretime olan etkisi ve COVID-19 pandemisi nedeniyle dünya ekonomisindeki problemler ülke hayvancılığımızın özellikle ekonomik ve politik açıdan sürekli değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.

Hayvancılık sektörümüzün güncelinden yola çıkarak gündemini belirlemeyi hedefleyen kongremizde siz değerli araştırmacı ve sektör temsilcilerini aramızda görmekten büyük bir onur duyacağımızı belirtmek isterim.

Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK

Kongre Başkanı