Interiart - Business WordPress Theme Interiart Theme is clean and modern design which is useful for creating Business site as well as Portfolio, Personal Blog sites.
Color Option

Konu Başlıkları

COVID 19 pandemisi ve iklim değişikliğinin hayvancılık sektörüne etkileri

Hayvansal üretim ekonomisi

Hayvan sağlığı ekonomisi

Canlı hayvan ve hayvansal ürünler pazarlaması

Hayvancılığa dayalı sanayi işletmeciliği ve ekonomisi

Organik hayvancılık

Hayvancılık politikaları

Kırsal ekonomik kalkınma

Avrupa Birliği ve Türkiye hayvancılığı değerlendirmeleri

Hayvancılık sektöründe örgütlenme ve kooperatifçilik

Hayvansal gıdaların arz ve talep yapısına yönelik analizler

Klinik işletmeciliği ve hizmet pazarlaması

Sürü yönetimi

Hayvan yetiştiriciliği

Hayvan besleme

Biyoistatistik

Genetik