Interiart - Business WordPress Theme Interiart Theme is clean and modern design which is useful for creating Business site as well as Portfolio, Personal Blog sites.
Color Option

Kurullar

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Engin SAKARYA

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Murat TANDOĞAN (Sekreterya)
Süleyman KARAKUŞ (Üye)

Kongre Bilim Kurulu

Prof. Dr. Engin SAKARYA (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Yavuz CEVGER (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Aytekin GÜNLÜ (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Kenan TÜRKYILMAZ (Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof. Dr. İ. Safa GÜRCAN (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Nurettin GÜLŞEN (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Savaş SARIÖZKAN (Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Yılmaz ARAL (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Ferhan KAYGISIZ (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Pınar DEMİR (Kafkas Üniversitesi)
Doç. Dr. Erol AYDIN (Kafkas Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet Ferit CAN (Mustafa Kemal Üniversitesi)
Doç. Dr. Bengi ÇINAR KUL (Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Aytaç AKÇAY (Erciyes Üniversitesi)
Doç. Dr. Berrin ŞENTÜRK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Doç. Dr. E. Ertan GÖKHAN (Fırat Üniversitesi)
Doç. Dr. M. Saltuk ARIKAN (Fırat Üniversitesi)